Bệnh viện Thanh Nhàn là bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hà Nội, với hai chuyên khoa đầu ngành là Nội khoa và Chẩn đoán hình ảnh. Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức bệnh viện luôn nêu cao tinh thần " Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả" hoàn thành tốt chuyên môn, vượt chỉ tiêu kế hoạch góp phần thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Video Clip

Get Flash to see this player.

Phiếu thăm dò
Bạn biết Bệnh viện Thanh Nhàn qua đâu?
Qua giới thiệu.
Qua sách báo, tờ rơi.
Qua mạng internet.
Các nguồn khác...